Ochrona Danych Osobowych w PFA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy poniższe informacje dotyczące Państwa danych osobowych.


Administratorem Pani/Pana danych jest Polska Fabryka Amunicji Sp. z o. o ul.  Norwida 9/12, 26-110 Skarżysko-Kamienna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000754092, REGON: 381613428, NIP: 5223139068, zwany dalej ADO.

Pytania związane z ochroną danych osobowych prosimy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: odo@pfa.pl

Polska Fabryka Amunicji zapewnia zgodność procesu przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa.

Osobie, której dane dotyczą, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do:

 1. Dostępu do informacji dotyczących zakresu przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności o:
  1. celach przetwarzania;
  1. okresie przetwarzania danych bądź kryteriach ustalania tego okresu.
 2. Sprostowania swoich danych osobowych.
 3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. Żądania usunięcia danych osobowych gdy:
  1. dane te nie są już niezbędne do celów, w których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane;
  1. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę;
  1. wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jej dotyczących;
  1. jeżeli przetwarzanie jej danych osobowych nie jest z innego powodu zgodne z niniejszym rozporządzeniem.
 5. Żądania przeniesienia danych osobowych w postaci kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji praw, o których mowa powyżej prosimy o wysłanie wypełnionego wniosku  na adres e-mail: odo@pfa.pl

Dokumenty do pobrania:

 • Klauzula informacyjna dla kontrahentów i klientów PFA pobierz
 • Klauzula informacyjna dla reprezentantów kontrahentów pobierz
 • Klauzula informacyjna dla osób wchodzących na teren firmy  pobierz
 • Klauzula informacyjna monitoring wizyjny pobierz
 • Klauzula informacyjna do korespondencji e-mail pobierz
 • Wniosek o realizacje praw osoby, której dane dotyczą pobierz