Stuletnia tradycja PFA

W 1926 r. na rynek trafiła pierwsza partia amunicji.

Był to początek rozwoju skarżyskich zakładów zbrojeniowych. W całej historii pracowało w nich kilkanaście tysięcy mieszkańców miasta. Z upływem czasu ta działalność zyskała w wielu rodzinach miano tradycji rodowej, która trwa do dzisiaj. Wiedza, zaangażowanie i profesjonalizm były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Te wartości w połączeniu z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi sprawiają, że skarżyska amunicja zdobywa coraz większe uznanie na światowych rynkach.

Na bazie tych doświadczeń powstała Polska Fabryka Amunicji (PFA). Podstawą naszej działalności jest przede wszystkim pasja do strzelectwa połączona z wiedzą techniczną i wieloletnim doświadczeniem. Rozwinęliśmy przedsiębiorstwo, dzięki któremu sami się rozwijamy.

Przywiązujemy wagę do każdego etapu produkcji, by stworzona przez nas amunicja była jak najwyższej jakości. Strzelectwo jest także naszą pasją, dlatego dbamy o to, by finalny produkt spełniał nasze oczekiwania. Poniżej prezentujemy poszczególne etapy produkcji amunicji, ze szczególnym uwzględnieniem tego, jak ważna jest dla nas jej JAKOŚĆ.

Poznaj proces produkcji amunicji PFA.

RECYKLING ŁUSEK

Pierwszym prezentowanym przez nas etapem produkcji jest tzw. “recykling łusek” (przy produkcji amunicji reelaborowanej).

Każdy produkt przechodzi proces wstępnej selekcji. Już w pierwszej fazie odrzucamy wadliwe łuski. Są to zarówno te, które uległy znaczącej deformacji, jak i te, które w naszej opinii mogą zostać wykluczone później przez zautomatyzowany system selekcji. Na tym etapie na złom trafia znaczna część każdej partii odzyskanych łusek.

Kolejnymi etapami selekcji są: kilkustopniowe, szczegółowe oczyszczanie, a następnie formatowanie, podczas którego nadajemy łusce kształtu i wymiarów identycznych do nowej łuski.

Na poszczególnych etapach produkcji amunicji każda odzyskana łuska przechodzi wiele kontroli sprawdzających możliwość jej ponownego zastosowania.

Odzyskiwanie łusek jest dla nas równie ważne, co sama elaboracja. W tym celu wykorzystujemy maszyny i urządzenia, które stanowią złożoną linię recyklingu łusek.

LINIA PRODUKCYJNA DO SPŁONKOWANIA

Spłonkowanie odbywa się na nowoczesnej linii produkcyjnej stworzonej przez uznanego na świecie twórcę tego rodzaju zespołu maszyn (nazwa firmy stanowi tajemnicę handlową PFA). Jego wyroby posiadają międzynarodową certyfikację CIP i SAMI, gwarantując tym samym bezpieczeństwo użytkowania broni i amunicji. Nasz personel przeszedł gruntowne szkolenie u specjalistów tej renomowanej firmy i pozostaje z nimi w stałym kontakcie.

Na tym etapie następuje scalenie łuski ze spłonką. Kontrola jakości odbywa się kilkukrotnie podczas pracy zaawansowanej linii produkcji. Początkowo czujniki optoelektroniczne oraz mechaniczne kontrolują długość i głębokość łuski, a następnie sprawdzane są parametry gniazda spłonki. Kolejnym etapem jest badanie drożności kanału ogniowego. Proces kończymy zautomatyzowaną kontrolą głębokości osadzenia spłonki.

KONTROLA ZASPŁONKOWANYCH ŁUSEK

Każda partia amunicji podlega kontroli głębokości osadzenia spłonki. Jest to uzupełnienie przeglądu odbywającego się na wcześniejszym etapie produkcji.

Łuski są kontrolowane dwukrotnie, gdyż są podstawą prawidłowego działania inicjacji ładunku prochowego przez spłonkę.

LINIA PRODUKCYJNA DO SCALANIA

Najważniejszym elementem scalania jest powtarzalność każdego procesu dotyczącego tego etapu produkcji amunicji.

W tym celu również używamy zaawansowanej technologicznie linii produkcyjnej wykonanej przez wyżej wymienioną firmę. Mechanika precyzyjna oraz wszelkie rozwiązania elektroniczne zastosowane w tych urządzeniach gwarantują prawidłową realizację procesu scalania.

Podczas wstępnej fazy elaboracji oraz reealaboracji, następuje ponowna kontrola przydatności łuski – badanie jej parametrów technicznych. Sprawdzane są również obecność spłonki i jej prawidłowe osadzenie. Dopiero po tych czynnościach automat dokonuje scalenia pocisku z łuską.

Ta faza obejmuje elektroniczny i mechaniczny pomiar ilości dozowanego prochu (z dokładnością do 0,002 g). W dalszej kolejności inne urządzenie dokonuje kontroli głębokości osadzenia pocisku oraz bada ostateczne wymiary wyprodukowanego naboju.

Wszystkie opisane urządzenia są wyposażone w elektroniczny system pomiaru. Na każdym etapie procesu produkcji naboju badana jest przydatność łuski do jej ponownego użycia. Ma to szczególne znaczenie przy wykorzystaniu materiału z recyklingu, ale dotyczy to także nowych łusek. Automat dokonuje selekcji samodzielnie – wykrycie wadliwej łuski przerywa pracę linii produkcyjnej oraz wymusza zastosowanie odpowiednich procedur.

KONTROLA JAKOŚCI GOTOWEGO NABOJU

PFA weryfikuje 100% swoich produktów, tj. każdy nabój!

Większość producentów podaje, iż w ich zakładach ostatecznej weryfikacji podlega 0,1 – 10% wyprodukowanej partii.

Dodatkową kontrolą jakości amunicji PFA jest jej wyrywkowa kontrola w laboratoriach należących do producenta linii produkcyjnych. Posiada on Certyfikaty CIP oraz SAMI, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania broni i amunicji.