PROGRAM PFA, jest to program partnerski dotyczący współpracy Polskiej Fabryki Amunicji (PFA) z podmiotami / odbiorcami amunicji.

Program jest kierowany w odrębnym wymiarze:

  • do sklepów
  • strzelnic
  • do klientów indywidualnych

Korzyści wypływające ze współpracy w ramach PROGRAMU PFA (w zależności od rodzaju wybranego programu współpracy):

  • specjalna cena zakupu amunicji
  • specjalne warunki płatności za zakupioną amunicję
  • pierwszeństwo w realizacji dostaw
  • dostawa gratis w miejsce odbioru
  • dodatkowe bonusy finansowe
  • współpraca w zakresie marketingowym (w tym pomoc w realizacji imprez, zawodów, happeningów itp.)
  • i inne korzyści, w tym także dodatkowe korzyści finansowe

Szczegóły dotyczące współpracy w ramach PROGRAMU PFA, chętnie przekażemy podczas dedykowanego specjalnie dla Państwa spotkania w siedzibie Państwa firmy.

Informujemy, że nie poniosą Państwo żadnych kosztów związanych z naszym uczestnictwem w takim spotkaniu (koszty przedstawiciela PFA dokonującego prezentacji, koszy jego przybycia na miejsce spotkania itp. – ponosi PFA).

Jednocześnie informujemy, że uczestnictwo w spotkaniu jest absolutnie niezobowiązujące, co oznacza, że nie obliguje uczestników spotkania do jakiejkolwiek współpracy z Polską Fabryką Amunicji (PFA), ani z jej partnerami. Spotkania mają charakter wyłącznie prezentacyjny, a ich celem jest pozyskanie przez uczestników spotkania wiedzy, niezbędnej przy określeniu pozytywnej lub negatywnej decyzji dotyczącej udziału w PROGRAMIE PFA.

W przypadku zainteresowania wysłuchaniem szczegółów dotyczących współpracy
w ramach PROGRAMU PFA, prosimy o kontakt:

telefoniczny: 41 33 48 400

mailowy: program@pfa.info.pl