Pierwsza partia amunicji wyprodukowanej w Skarżysku, trafiła na rynek w 1926 roku. Od tego czasu, przez skarżyskie zakłady zbrojeniowe, przewinęło się kilkanaście tysięcy mieszkańców miasta. Dla wielu rodzin, praca w fabryce produkującej amunicję, po dziś dzień stanowi rodową tradycję. Wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie, stosowanie coraz lepszych rozwiązań technicznych i towarzyszące im zaangażowanie oraz profesjonalizm sprawiły, że skarżyska amunicja, po dziś dzień zdobywa coraz dalsze rynki na całym świecie i coraz większe uznanie.

Na bazie tego doświadczenia, powstała Polska Fabryka Amunicji (PFA). U podstaw jej działalności stoi wiedza techniczna, wieloletnie doświadczenie w tematyce militarnej, ale przede wszystkim pasja do strzelectwa. To z połączenia tych elementów stworzyliśmy przedsiębiorstwo, które każdego dnia rozwijamy, a ono rozwija nas.

Bo stuletnia tradycja skarżyskiej JAKOŚCI, nas również zobowiązuje…

Każdemu etapowi produkcji poświęcamy mnóstwo uwagi, aby tworzona przez nas amunicja była jak najlepsza, a finalny produkt był takim, z jakiego sami chcemy korzystać. Poniżej prezentujemy poszczególne etapy produkcji amunicji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, jak ważna jest dla nas jak JAKOŚĆ. 

Produkujemy amunicję elaborowaną (nową) i amunicję reelaborowaną (z łusek podlegających procesowi recyklingu).

Recykling łusek

Prezentacje etapów produkcji zaczynamy od tego, który nazywamy „recyklingiem łusek” (występującym przy produkcji amunicji reealaborowanej).

Odzyskiwanie łusek jest dla nas równie ważne, co sama elaboracja. W tym celu wykorzystujemy maszyny i urządzenia, które łącznie, stanowią złożoną linię recyklingu łusek.

Każda łuska przechodzi proces wstępnej selekcji. Już w pierwszej fazie odrzucamy nie tylko te, które uległy znaczącej deformacji, ale także te, co do których mamy choćby cień wątpliwości, że zostaną odrzucone w późniejszym etapie przez zautomatyzowany system selekcji podczas reelaboracji. Na tym etapie na złom trafia znaczna część, z każdej partii odzyskanych łusek.

Kolejny etap selekcji odbywa się podczas kilkustopniowego, szczegółowego oczyszczania, a jeszcze następny podczas procesu formatowania, kiedy łuska osiąga kształt i wymiary identyczne do łuski nowej.

Na każdym etapie produkcji amunicji, odzyskana łuska przechodzi kilkanaście kontroli sprawdzających jej możliwość ponownego zastosowania.

Linia produkcyjna do spłonkowania

Spłonkowanie odbywa się na jednej z najnowocześniejszych linii produkcyjnych, stworzonej przez uznanego na świecie producenta maszyn do produkcji amunicji (nazwa firmy stanowi tajemnicę handlową PFA). Wyroby tego producenta, posiadają międzynarodową certyfikację CIP i SAMI, gwarantującą bezpieczeństwo użytkowanej broni i amunicji.

Na tym etapie produkcji następuje scalenie łuski ze spłonką. Kontrola jakości odbywa się na kilku etapach pracy zaawansowanej linii produkcyjnej. Na wstępie czujniki optoelektroniczne oraz mechaniczne, kontrolują długość i głębokość łuski, w kolejnej fazie parametry gniazda spłonki, a jeszcze w następnej drożność kanału ogniowego. Proces kończy zautomatyzowana kontrola głębokości osadzenia spłonki.

Kontrola zaspłonkowanych łusek

Każda partia amunicji podlega kontroli głębokości osadzenia spłonki, dodatkowej w stosunku do tej, która odbywa się na etapie spłonkowania. Element ten jest kontrolowany dwukrotnie, gdyż ma on niezwykle istotny wpływ na prawidłowe działanie inicjowania ładunku prochowego przez spłonkę.

Linia produkcyjna do scalania

Najważniejszym elementem scalania, jest powtarzalność każdego z procesów zawartych w tym etapie produkcji amunicji. Dlatego tu także używamy zaawansowanej technologicznie linii produkcyjnej, gdzie poszczególne fazy pracy zostały zaprojektowane i wykonane przez tego samego producenta maszyn, o którym mowa była przy omawianiu linii do spłonkowania. Zastosowane w jego urządzeniach rozwiązania elektroniczne i mechaniki precyzyjnej, gwarantują prawidłową realizację procesu scalania.

Podczas wstępnej fazy elaboracji oraz reealaboracji, następuje ponowna kontrola przydatność łuski (badająca jej parametry techniczne), jak również kontrola obecności spłonki i jej prawidłowego osadzenia. Dopiero po tych czynnościach, automat dokonuje scalenia pocisku z łuską. Ta faza obejmuje elektroniczny i mechaniczny pomiar ilości dozowanego prochu (z dokładnością do dwóch tysięcznych grama). Po opuszczeniu stanowiska scalania, kolejne urządzenie dokonuje kontroli głębokości osadzenia pocisku oraz bada ostateczne wymiary wyprodukowanego naboju.

Wszystkie opisane urządzenia, wyposażone są w elektroniczny system pomiaru,  badający na każdym etapie procesu produkcji naboju przydatność łuski, do jej ponownego użycia. Ma to szczególne znaczenie przy wykorzystaniu materiału z recyklingu, ale dotyczy także łusek nowych. Automat sam dokonuje selekcji i w przypadku wykrycia łuski wadliwej, przerywa pracę linii produkcyjnej, wymuszając zastosowanie odpowiednich procedur.

Kontrola jakości gotowego naboju

Większość producentów podaje, iż w ich zakładach, ostatecznej weryfikacji gotowego produktu, podlega od 0,1 do 10% wyprodukowanej partii.

W przypadku PFA, weryfikacji podlega 100% produkcji, tj. każdy nabój!

Dodatkową kontrolą jakości amunicji PFA, jest wyrywkowa jej kontrola w laboratoriach należących do producenta linii produkcyjnych, który posiada Certyfikaty: CIP oraz SAMI, gwarantujące bezpieczeństwo użytkowanej broni i amunicji.