Pierwsza partia amunicji wyprodukowanej w Skarżysku trafiła na rynek w 1926 roku. Od tego czasu, przez zakłady zbrojeniowe przewinęło się kilkanaście tysięcy mieszkańców tego miasta. Dla wielu rodzin, praca w fabryce produkującej amunicję, po dziś dzień stanowi rodową tradycję. Wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie, stosowanie coraz lepszych rozwiązań technicznych i towarzyszące im zaangażowanie i profesjonalizm sprawiły, że skarżyska amunicja, po dziś dzień zdobywa coraz dalsze rynki na całym świecie i coraz większe uznanie.

Na bazie tego doświadczenia, powstała Polska Fabryka Amunicji (PFA). U podstaw jej działalności stoi wiedza techniczna, wieloletnie doświadczenie w tematyce militarnej, ale przede wszystkim pasja do strzelectwa. To z połączenia tych elementów stworzyliśmy przedsiębiorstwo, które każdego dnia rozwijamy, a ono rozwija nas.

Bo stuletnia tradycja skarżyskiej jakości, nas również zobowiązuje…

Każdemu etapowi produkcji poświęcamy mnóstwo uwagi, aby tworzona przez nas amunicja była jak najlepsza, a finalny produkt był takim, z jakiego sami chcemy korzystać. Poniżej prezentujemy poszczególne etapy produkcji amunicji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, jak ważna jest dla nas jak JAKOŚĆ. 

Produkujemy amunicję elaborowaną (nową) i amunicję reelaborowaną (z łusek podlegających procesowi recyklingu).

Recykling łusek

Prezentacje etapów produkcji zaczynamy od tego, który nazywamy „recyklingiem łusek” (występującym przy produkcji amunicji reealaborowanej).

Odzyskiwanie łusek jest dla nas równie ważne, co sama elaboracja. W tym celu wykorzystujemy maszyny i urządzenia, które łącznie stanowią złożoną linię recyklingu łusek.

Każda łuska przechodzi proces wstępnej selekcji. Już w pierwszej fazie odrzucamy nie tylko te, które uległy znaczącej deformacji, ale także te, co do których mamy choćby cień wątpliwości, że zostaną odrzucone w późniejszym etapie przez zautomatyzowany system selekcji podczas reelaboracji. Na tym etapie na złom trafia niemal znaczna część z każdej partii pozyskanych, używanych łusek.

Kolejny etap selekcji odbywa się podczas kilku stopniowego, szczegółowego oczyszczania, a jeszcze następny podczas procesu formatowania, kiedy łuska osiąga kształt i wymiary identyczne do łuski nowej.

Na każdym etapie produkcji amunicji, odzyskana łuska przechodzi kilkanaście kontroli sprawdzających jej możliwość ponownego zastosowania.

Linia produkcyjna do spłonkowania

Spłonkowanie odbywa się na jednej z nowocześniejszych linii produkcyjnych, pochodzących od uznanego na świecie producenta maszyn do produkcji amunicji (nazwa firmy stanowi tajemnicę handlową PFA). Firma ta, zajmuje się także produkcją amunicji wysoko specjalistycznej, a jej wyroby, posiadają międzynarodową certyfikację CIP i SAMI gwarantującą bezpieczeństwo użytkowanej broni i amunicji. Nasz personel przeszedł gruntowanie szkolenie i jest w zakresie produkcji amunicji, w stałym kontakcie ze specjalistami z tych zakładów.

Na tym etapie produkcji następuje scalenie łuski ze spłonką. Kontrola jakości odbywa się na kilku etapach pracy zaawansowanej linii produkcyjnej. Na wstępie czujniki optoelektroniczne oraz mechaniczne, kontrolują długość i głębokość łuski, w kolejnej fazie parametry gniazda spłonki, a jeszcze w następnej drożność kanału ogniowego. Proces na tej linii produkcyjnej kończy zautomatyzowana kontrola głębokości osadzenia spłonki, mająca miejsce po tym, jak nastąpi zaspłonkowanie.

Kontrola zaspłonkowanych łusek

Każda partia amunicji podlega kontroli głębokości osadzenia spłonki, dodatkowej w stosunku do tej, która się odbywa na etapie spłonkowania. Element ten jest kontrolowany dwukrotnie, gdyż ma on niezwykle istotny wpływ na prawidłowe działanie inicjowania ładunku prochowego przez spłonkę.

Linia produkcyjna do scalania

Najważniejszym elementem scalania jest powtarzalność każdego z procesów zawartych w tym etapie produkcji amunicji. Dlatego tu także używamy zaawansowanej technologicznie linii produkcyjnej, gdzie poszczególne fazy pracy zostały zaprojektowane i wykonane przez tego samego producenta maszyn, o którym mowa była przy omawianiu linii spłonkowania. Zastosowane w jego urządzeniach rozwiązania elektroniczne i mechaniki precyzyjnej, gwarantują prawidłową realizację tego procesu.

Podczas wstępnej fazy elaboracji oraz reealaboracji, poszczególne urządzenia ponownie kontrolują przydatność łuski (badając jej parametry techniczne), jak również kontrolują obecność spłonki i jej prawidłowe osadzenie. Dopiero po tych czynnościach, na kolejnym stanowisku pracy linii produkcyjnej następuję scalenie pocisku z łuską. Ta faza obejmuje także elektroniczną i mechaniczną kontrolę ilości dozowanego prochu (z dokładnością do jednej tysięcznej grama). Po opuszczeniu stanowiska scalania, kolejne urządzenie dokonuje kontroli głębokości osadzenia pocisku oraz ostateczne wymiary wyprodukowanego naboju.

Każde z urządzeń opisanych wyżej linii produkcyjnych, wyposażone jest w elektroniczny system wiodącego na świecie producenta elektroniki, który to system na każdym etapie procesu produkcji naboju w pełni kontroluje wymiary łuski, co stanowi kolejny etap kontroli łusek podlegających recyklingowi, podczas którego łuska może zostać odrzucona (dotyczy to także łusek nowych). Dzieje się to poza zakresem oddziaływania człowieka. Wszystkie maszyny, zarówno na linii produkcyjnej spłonkowania, jak i na linii produkcyjnej scalania, w przypadku wykrycia łuski wadliwej przerywają pracę, a system jej nie wznowi, dopóki nie zostaną zastosowane procedury usunięcia wadliwej łuski.

Kontrola jakości gotowego naboju

Większość producentów podaje, iż ostatecznej weryfikacji gotowego produktu kontrolującej przede wszystkim wymiary naboju, podlega od 0,1 do 10% danej partii.

W przypadku PFA, weryfikacji podlega 100% produkcji, tj. każdy nabój!

Dodatkową kontrolą jakości amunicji PFA, jest wyrywkowa weryfikacja przez laboratoria należące do producenta linii produkcyjnych, która to firma posiada Certyfikaty: CIP oraz SAMI, gwarantujące bezpieczeństwo użytkowanej broni i amunicji.